MIEKE VAN CUYCK

Vastberaden & Empatisch

Advocaat, curator, erkend bemiddelaar in familie-, burgerlijke, en handelszaken en collaboratief advocaat. Verantwoordelijk voor het relatiebeheer van het kantoor. Specialiteiten: Ondernemingsrecht, insolventierecht, familierecht, aannemingsrecht, huurrecht. Mieke heeft een oprechte interesse voor, en grote betrokkenheid bij de problemen van haar cliënten. Die eigenschap, gekoppeld aan een sterk doorzettingsvermogen, vormden de basis voor de uitbouw van haar kantoor.

Mieke studeerde rechten aan de VUB en bracht de eerste jaren van haar loopbaan – tijdens dewelke ze ook het makelaarsattest behaalde - door in het verzekeringswezen.
Nadat ze in 1989 aan de balie ging, was ze – vooraleer haar kantoor in 1996 in haar woonplaats Gavere (Dikkelvenne) op te richten – 7 jaar als advocaat-vennoot actief in een Kortrijks advocatenkantoor.
In die periode bekwaamde ze zich verder in de takken die haar interesse wegdroegen, met name handels- , faillissements- en familierecht. In volle economische crisis van de jaren ’90 werd ze o.m. beslagen in het vak van curator, via vele aanstellingen in faillissementen, waaronder verschillende belangrijke, en met een grote complexiteit.

Na haar verhuis naar de Gentse balie werd ze dan ook, op basis van haar opgedane vakkennis en bewezen pragmatische aanpak, opgenomen op de lijst van vaste curatoren verbonden aan de toenmalige Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Gent. Daarnaast bouwde ze als lokaal kantoor ook een sterke familiale tak uit, waarin naast adviesverlening inzake familiaal vermogensbeheer en huwelijksvermogensrecht, alle hieraan verbonden materies (echtscheiding, beëindiging samenwoning, bewindvoeringen, …) ruim aan bod komen.

Gaandeweg voelde Mieke echter ook de noodzaak om aankomende of bestaande geschillen niet enkel via de – per definitie – conflictueuze weg van de rechtbank tot een oplossing te brengen, doch ook – en zelfs bij voorkeur, indien die mogelijkheid bestaat – via de weg van de bemiddeling, waarin de partijen worden begeleid om tot een minnelijke oplossing te komen die ze zelf in de hand houden.
Daarom volgde ze dan ook de verschillende opleidingen die uiteindelijk leidden tot haar erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie, en dit zowel als bemiddelaar in familiezaken, als in burgerlijke en handelszaken. Sindsdien treedt ze regelmatig op als bemiddelaar in deze verschillende materies.

In haar vrije tijd is Mieke geboeid door alles wat met stijl te maken heeft. Dat vertaalt ze o.m. in en om haar woning en het kantoor, en de inspiratie daarvoor doet ze graag elders op, zo onder meer tijdens binnen- en buitenlandse reizen. Ook fietst en wandelt ze graag. Haar gezin staat centraal, en vriendschappen en de leuke momenten die er uit voortkomen zijn haar eveneens erg dierbaar.

 

ELS DE GROOTE

Sociaalvoelend & Doordacht

Advocaat. Auteur van diverse juridische publicaties. Medewerker aan de Geannoteerde Wetboeken Die Keure. Specialiteiten: gezins- en familierecht, notarieel recht en notariële aansprakelijkheid, erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

Els is gedreven en sociaal voelend, met een grote empathie voor de cliënten die ze bijstaat. Door haar jarenlange ervaring in de academische wereld, als wetenschappelijke medewerker en assistent aan de Universiteit Gent, is een doorgedreven studie van elk dossier haar motto. Geen enkel juridisch probleem gaat ze uit de weg.

Els studeerde rechten aan de Universiteit Gent waar zij in 1991 het diploma behaalde met grote onderscheiding. Zij ging onmiddellijk na haar studies aan de slag als advocaat-stagiair te Gent bij Mter. Karel Moors en bij Prof Dr. Alfons Heyvaert, die Personen- en Familierecht doceerde aan de Universiteit Antwerpen. Tegelijk startte zij aan de Universiteit Gent als wetenschappelijk medewerker en later als assistent bij Prof. Dr. Johan Gerlo in de vakgroep burgerlijk recht, afdeling Personen – en Familierecht. Zo kon zij zich wetenschappelijk én praktijkgericht verdiepen in de takken van het recht die haar het meest nauw aan het hart liggen en waar het menselijk aspect zo belangrijk is. Zij schreef en werkte mee aan diverse juridische uitgaven inzake bewindvoering, minderjarigen, grootouders en kleinkinderen enz. Momenteel werkt zij nog steeds mee aan het up to date houden van de geannoteerde Wetboeken van Die Keure.

In het advocatenkantoor Moors en vennoten bekwaamde ze zich verder in diverse takken van het familierecht alsook van het notarieel recht. Haar sociaal voelendheid is tevens een troef in de mandaten die ze uitoefent als bewindvoerder en schuldbemiddelaar. Na ruim 25 jaar heeft ze haar kantoor in stad Gent ingeruild voor een nieuw project in het landelijke Gavere, haar geboortedorp, om samen met Mter. Mieke Van Cuyck het advocatenkantoor aan de Wieleman 18A verder uit te bouwen. Met dezelfde spirit, empathie en drijfkracht.
In haar vrije tijd houdt Els van uitwaaien aan zee, waar ze vaak vertoeft met haar echtgenoot en gezin. Voor sporten zoals spinning en fietsen maakt zij ook graag tijd vrij. Dit naast haar passie voor de paardensport.

 

DEBORA BEIRNAERT

Efficiënt & Discreet

Advocaat, bewindvoerder. Specialiteiten: Personen- en familierecht, jeugdrecht, bewindvoeringen, huurrecht, aannemingsrecht, verkeersrecht. Debora is een dynamische en bevlogen advocate. Een nauwgezette voorbereiding, en punctualiteit in de opvolging van dossiers zijn haar troeven. Daarnaast zal zij steeds alles in het werk stellen om een buitengerechtelijke oplossing te bereiken.
Na een succesvolle academische opleiding aan de Universiteit Gent koos Debora voor een loopbaan als advocaat, en liep, vooraleer opgenomen te worden op het tableau van de advocaten van de balie Gent (2012), gedurende 3 jaar stage bij het kantoor Van Cuyck & Partners, waaraan ze als medewerker is verbonden.
In 2012-2013 volgde zij een postuniversitaire cyclus curator-vereffenaar en in 2016 behaalde zij tevens het certificaat "Bijzondere opleiding jeugdrecht".

In haar vrije tijd geniet Debora van haar kindjes en echtgenoot. Zij houdt verder van een ontspannend boek en een goede film alsook van sportieve activiteiten, reizen (natuur en cultuur) en fotografie.

 

LAURENCE CARAMIN

No-nonsens & Doelgericht

Advocaat, curator. Specialiteiten: Ondernemingsrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, invorderingen, zeerecht. Laurence is een jonge, gedreven en leergierige advocate, die zich vastbijt in ieder dossier, en zich zelden of nooit van haar stuk laat brengen. Ze is een doorzetter, die staat voor een goede voorbereiding: dat is immers de sleutel tot succes in elke rechtszaak.

Voorkomend en discreet, draagt Laurence een goed persoonlijk contact met de cliënten hoog in het vaandel.

Om de balans tussen werk en ontspanning te behouden, tracht ze iedere dag sportief te eindigen, door te lopen of te tennissen met vrienden. In het weekend zoekt ze de zee op om lekker uit te waaien met zij die haar dierbaar zijn.

 

HANNE VAN MEIRHAEGHE

Toegewijd / communicatief / leergierig  

Advocaat-stagiaire. Specialiteiten: familierecht, verbintenissenrecht, consumentenbescherming, vastgoedrecht en verzekeringen. 

Hanne is een gemotiveerde en oprechte advocate, die bij voorkeur zal zoeken naar een minnelijke oplossing voor haar cliënten. 

Hanne behaalde in 2020 haar Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit Gent. Het jaar nadien combineerde ze een bijkomende opleiding tot educatieve master in de maatschappijwetenschappen met enkele stages in het juridische werkveld. Ondanks de positieve ervaringen voor de klas, bleef de nieuwsgierigheid naar de balie groot. Na haar tweede masteropleiding te hebben afgerond met grote onderscheiding, start Hanne daarom vol enthousiasme als advocaat-stagiaire bij ons kantoor. 

Na de werkuren is Hanne steeds te vinden voor een culturele uitstap, een restaurantbezoek of een drankje met vrienden. Je vindt haar ook regelmatig thuis bij haar familie of aan zee met haar vriend. 

 

Van Cuyck & Partners werken op regelmatige basis ook samen met CARINE DE VOS,
zij is telefonisch bereikbaar via T 0475 89 17 41 of via carine.devos.advocaat@gmail.com

 

Using Format