logo Vancuyck

Sint Christianastraat 48
9890 Gavere
Tel 09 384 98 00


NL - FR
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image

Kantoor

Van Cuyck & Partners biedt door een eigentijdse en persoonlijke aanpak, alsook een nauwgezette follow-up van uw dossiers door evenzeer bevlogen als gespecialiseerde medewerkers, een oplossing op maat voor geschillen allerhande, alsook juridische kwesties in diverse disciplines, met name in de domeinen:

  • Handelsrecht en advies naar KMO’s
  • Invorderingen
  • Insolventierecht
  • Huurrecht
  • Aannemingsrecht/bouwzaken
  • Burgerlijke zaken
  • Familierecht
  • Burengeschillen
  • Verkeerszaken
  • ….

Vanuit een ruime dosis inlevingsvermogen wordt, in een open en transparante communicatie, naar de meest geschikte oplossing gezocht voor uw problemen, waarbij niet enkel de geijkte paden van de strikt gerechtelijke weg worden bewandeld, doch evenzeer alternatieve - en met name minnelijke - geschillenregeling wordt nagestreefd, via bemiddeling.

Het kantoor is, te midden van het rustgevende groen, gevestigd in het “De Wieleman18A”- pand, waar de omgevingsfactoren bijdragen tot doelgerichte concentratie en overleg bij zowel individuele als collectieve gesprekken met het oog op constructieve oplossingen.
Een eigen, centraal gelegen bemiddelingsruimte is eveneens beschikbaar te Gent.

De menselijke, resultaatgerichte, en voeten-op-de-grond aanpak maken dat Van Cuyck & Partners sterk lokaal is verankerd.

Een brede kijk, een ruime ervaring en meertaligheid maken bovendien dat het kantoor ook grensoverschrijdend actief is.

Waar nuttig, wordt hiervoor een beroep gedaan op een vast netwerk van correspondenten in binnen- en buitenland.

Door regelmatige bijscholing, zowel in juridische, als algemene en bemiddelingsmateries, houdt het team de vinger aan de pols in een wereld in voortdurende beweging.

Kennis van zaken, een brede visie en ruime ervaring, evenals een pragmatische instelling, maken Van Cuyck & Partners tot uw uitgelezen partner om problemen naar oplossingen om te buigen.